Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR

Firma Samar istnieje od blisko 20 lat, natomiast jako Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar od 2004 roku. Zakres działalności obejmuje: gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych, dotyczących rynku motoryzacyjnego w Polsce, poprzez serwis internetowy www.samar.pl i w postaci opracowań porównawczych.

Gromadzone przez IBRM Samar dane pozyskiwane są od producentów, dealerów oraz firm działających w branży motoryzacyjnej, a także od jednostek rządowych, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Finansów. Wszystkie zebrane informacje są jawne, a dokonywane przez Samar analizy opierają się wyłącznie na kryteriach obiektywnych.

Podstawowymi celami działalności prowadzonej przez IBRM Samar są: sporządzanie analiz rynkowych, prezentujących trendy w zakresie sprzedaży i rejestracji samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych; możliwych scenariuszy rozwoju rynku w przyszłości, porównanie ich z wcześniejszymi okresami; porównawcze badanie ofert poszczególnych producentów, typów i wersji dostępnych na polskim rynku samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych; koncepcji marketingowych stosowanych przez poszczególne firmy producenckie lub dealerów, w tym oferowanych klientom upustów cenowych lub innego rodzaju promocji. Samar wspiera także kampanie edukacyjne i społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Opracowania przygotowywane przez IBRM Samar nie wartościują ani nie preferują analizowanych jednostek. Podstawą analiz są dane istotne, porównywalne oraz sprawdzalne, wynikające z obiektywnych opracowań jawnych, co do treści i źródeł pozyskania danych. Dane te są następnie przetwarzane przy zastosowaniu jawnych metod, mających na celu uzyskanie obiektywnego obrazu rynku motoryzacyjnego
w Polsce.

-------------

http://www.samar.pl/

Odwiedź nasz fanpage Facebook