KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

Komenda Główna Policji (KGP) jest centralnym organem administracji rządowej, który dba o ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz o utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na czele organizacji stoi Komendant Główny, któremu podlegają wszyscy funkcjonariusze policji w Polsce (obecnie ok. 100 tys. osób).

Raz na trzy lata przez Komendanta Głównego Policji ustalane są zadania priorytetowe, których realizację uznano za szczególnie istotną. Obecnie jest to:

  • Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie
  • Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach
  • Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą
  • Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań
  • Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych
  • Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych

http://www.policja.pl/

Odwiedź nasz fanpage Facebook